Начало
Новини

'Диков консулт и партньори' ООД е частно дружество с над 15-годишнa традиция в областта на инвестиционното проектиране. Основните направления в дейността на фирмата са:

 пълно проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради и съоръжения;

 консултантски услуги в проектирането и строителството;

 авторизиране на чуждестранни проекти;

 упражняване на технически контрол и авторски надзор.

Екипът от висококвалифицирани специалисти на фирмата гарантира качественото и бързо преобразуване на инвестиционните намерения и идеи на нашите клиенти в проектни решения. Отличителните характеристики на нашите проекти са:

 оптимизиране на разходите за строителство чрез прилагане на съвременни конструктивни системи;

 съкратени срокове за проектиране благодарение на опита на екипа и използването на специализиран софтуер;

 възможност за изготвяне на проектната документация на английски и руски език;

 възможност за проектиране в съотвествие с чуждестранни стандарти – ЕС, BS, СНиП, AISC и др.;

 покриване на практически целия спектър от обекти в инвестиционното проектиране – жилищни, обществени и производствени сгради и съоръжения, реконструкции и преустройства;


11/13/14
Селище Mountain View

още

 
11/13/14
Откриване на София Ринг Мол

още